Grafická verzia

Záhorácký Frišký Tým

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 16670
IČO: 51234734
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: L.Novomeského 1216/76, 90501 Senica, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: jarokubicek@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub atletika (atletika) Slovenský atletický zväz bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2021

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Herceg Adam Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Pipíšková Zuzana Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Nemček Marián Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Nemček Stanislav Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Kalman Pavol Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Kubíčková Jana, Mgr. Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Lisinovič Marián Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Medlen Marián Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Masaryk Pavol Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Skala Tomáš Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Počet činností príslušných FO: 10 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 10

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.