Grafická verzia

"Hokej Nové Zámky"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 16679
IČO: 42201195
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Nitrianska cesta 10323/13, 94001 Nové Zámky, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: hrubonova@mikron.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub ľadový hokej (ľadový hokej) Slovenský zväz ľadového hokeja bez zmluvy / registrácia / člen 3.1.2017

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
IACOBELLIS Steven Amatérsky športovec, ľadový hokej (ľadový hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 15.2.2021 30.4.2025
BAJTEK Filip Amatérsky športovec, ľadový hokej (ľadový hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 12.9.2013 30.4.2025
MAJDAN Juraj Amatérsky športovec, ľadový hokej (ľadový hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 15.10.1998 30.4.2025
VARGA Tibor Amatérsky športovec, ľadový hokej (ľadový hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 18.7.1995 30.4.2025
MIKUŠ Peter Amatérsky športovec, ľadový hokej (ľadový hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 6.6.1995 30.4.2025
HOLOVIČ Marcel Amatérsky športovec, ľadový hokej (ľadový hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 5.11.1998 30.4.2025
ŠTEVULIAK Patrik Amatérsky športovec, ľadový hokej (ľadový hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 6.12.2005 30.4.2025
HOLENDA Matúš Amatérsky športovec, ľadový hokej (ľadový hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 6.3.2006 30.4.2025
ROGOŇ Patrik Amatérsky športovec, ľadový hokej (ľadový hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 25.9.2006 30.4.2025
JURÍK Juraj Amatérsky športovec, ľadový hokej (ľadový hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 9.9.2009 30.4.2025
Počet činností príslušných FO: 28 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 28

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.