Grafická verzia

"Hokej Nové Zámky"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 16679
IČO: 42201195
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Nitrianska cesta 10323/13, 94001 Nové Zámky, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: hrubonova@mikron.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub ľadový hokej (ľadový hokej) Slovenský zväz ľadového hokeja bez zmluvy / registrácia / člen 3.1.2017

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
HATALA Andrej Amatérsky športovec, ľadový hokej (ľadový hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 13.9.2007 30.4.2026
HATALA Andrej Profesionálny športovec, ľadový hokej (ľadový hokej) samostatne zárobkovo činná osoba 1.8.2023 31.5.2024
ŠTEVULIAK Patrik Amatérsky športovec, ľadový hokej (ľadový hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 6.12.2005 30.4.2025
ŠTEVULIAK Patrik Profesionálny športovec, ľadový hokej (ľadový hokej) samostatne zárobkovo činná osoba 1.8.2023 30.5.2024
VARGA Tibor Amatérsky športovec, ľadový hokej (ľadový hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 18.7.1995 30.4.2025
OTRUBA Peter Amatérsky športovec, ľadový hokej (ľadový hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2009 30.4.2025
PETRO Martin Miroslav Amatérsky športovec, ľadový hokej (ľadový hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 25.9.2014 30.4.2025
JANKA Patrik Amatérsky športovec, ľadový hokej (ľadový hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 30.8.2011 30.4.2025
HOLENDA Matúš Amatérsky športovec, ľadový hokej (ľadový hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 6.3.2006 30.4.2025
ŠIŠKA Juraj Amatérsky športovec, ľadový hokej (ľadový hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 10.9.2006 30.4.2026
Počet činností príslušných FO: 22 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 20

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.