Grafická verzia

"Volejbalový klub polície Bratislava"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 16703
IČO: 52873102
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Guothova 2758/13, 83101 Bratislava-Nové Mesto, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: -
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub volejbal (volejbal) "Volejbalový klub polície Bratislava" bez zmluvy / registrácia / člen 25.5.2020
Športový klub volejbal (volejbal) Slovenská volejbalová federácia bez zmluvy / registrácia / člen 24.7.2023
Športový klub volejbal (plážový volejbal) Slovenská volejbalová federácia bez zmluvy / registrácia / člen 21.9.2023

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Paľovská Nicol Ella Amatérsky športovec, volejbal (volejbal) bez zmluvy/registrácia/člen 2.1.2023
Miková Olívia Amatérsky športovec, volejbal (volejbal) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Ollé Linda Amatérsky športovec, volejbal (volejbal) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Belák Matúš Jakub Amatérsky športovec, volejbal (volejbal) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Liptajová Margaréta Amatérsky športovec, volejbal (volejbal) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Škripeň Viliam Amatérsky športovec, volejbal (volejbal) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Roth Hugo Amatérsky športovec, volejbal (volejbal) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Blahuta Maximilián Amatérsky športovec, volejbal (volejbal) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Draškovec Zoran Amatérsky športovec, volejbal (volejbal) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Bielik Michal Amatérsky športovec, volejbal (volejbal) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Počet činností príslušných FO: 156 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 156

Činnosti príslušných právnických osôb

Názov športovej organizácie Typ právnickej osoby Šport/činnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
"Volejbalový klub polície Bratislava" Športový klub volejbal (volejbal) bez zmluvy / registrácia / člen 25.5.2020
Počet činností príslušných PO: 1 Zobraziť všetky príslušné PO Počet príslušných PO: 1

Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.