Grafická verzia

"Volejbalový klub polície Bratislava"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 16703
IČO: 52873102
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Guothova 2758/13, 83101 Bratislava-Nové Mesto, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: -
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub volejbal (volejbal) "Volejbalový klub polície Bratislava" bez zmluvy / registrácia / člen 25.5.2020
Športový klub volejbal (volejbal) Slovenská volejbalová federácia bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2021

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Gašparík Tomáš Amatérsky športovec, volejbal (volejbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Bulla Šimon Amatérsky športovec, volejbal (volejbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Šašinková Nikola Amatérsky športovec, volejbal (volejbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Špačková Simona Amatérsky športovec, volejbal (volejbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Trsťan Alex Amatérsky športovec, volejbal (volejbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Belasová Bianka Amatérsky športovec, volejbal (volejbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Kocián Leon Amatérsky športovec, volejbal (volejbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Durec Adam Amatérsky športovec, volejbal (volejbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Dulayová Veronika Amatérsky športovec, volejbal (volejbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Haviarová Hana Amatérsky športovec, volejbal (volejbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Počet činností príslušných FO: 94 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 94

Činnosti príslušných právnických osôb

Názov športovej organizácie Typ právnickej osoby Šport/činnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
"Volejbalový klub polície Bratislava" Športový klub volejbal (volejbal) bez zmluvy / registrácia / člen 25.5.2020
Počet činností príslušných PO: 1 Zobraziť všetky príslušné PO Počet príslušných PO: 1

Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.