Grafická verzia

XC Bikers Trenčín

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 16881
IČO: 52982785
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Veľkomoravská 2165/36, 91105 Trenčín, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: xcbikerstrencin@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub cyklistika (horská cyklistika) Slovenský zväz cyklistiky bez zmluvy / registrácia / člen 7.7.2020

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Trochanová Ella Amatérsky športovec, cyklistika (horská cyklistika) bez zmluvy/registrácia/člen 6.2.2018
AKO Adam Amatérsky športovec, cyklistika (horská cyklistika) bez zmluvy/registrácia/člen 8.7.2020
Počet činností príslušných FO: 2 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 2

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.