Grafická verzia

Trampolíny Košice, o. z.

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 16918
IČO: 52552438
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Národná trieda 200/39, 04001 Košice-Sever, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: -
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub gymnastika (gymnastika pre všetkých) Slovenská gymnastická federácia bez zmluvy / registrácia / člen 28.4.2021
Športový klub gymnastika (skoky na trampolíne) Slovenská gymnastická federácia bez zmluvy / registrácia / člen 1.9.2020
Športový klub gymnastika (skoky na trampolíne) Slovenská gymnastická federácia bez zmluvy / registrácia / člen 28.4.2021

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
KAIFEROVÁ Jana Tréner, gymnastika (gymnastika pre všetkých) bez zmluvy/registrácia/člen 12.2.2023
PARNAI Miroslav Tréner, gymnastika (skoky na trampolíne) bez zmluvy/registrácia/člen 28.4.2021
Šimiček Dominik Amatérsky športovec, gymnastika (gymnastika pre všetkých) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.1900
Ustohálová Tamara Amatérsky športovec, gymnastika (gymnastika pre všetkých) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.1900
PAŠKA Michael Amatérsky športovec, gymnastika (skoky na trampolíne) bez zmluvy/registrácia/člen 14.2.2023 14.2.2024
Kusnyírová Lea Amatérsky športovec, gymnastika (gymnastika pre všetkých) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.1900
Šimiček Dominik Amatérsky športovec, gymnastika (športová gymnastika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.1900
Theiszová Sofia Amatérsky športovec, gymnastika (gymnastika pre všetkých) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.1900
Kusnyírová Kristína Amatérsky športovec, gymnastika (skoky na trampolíne) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.1900
Kusnyírová Kristína Amatérsky športovec, gymnastika (gymnastika pre všetkých) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.1900
Počet činností príslušných FO: 18 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 13

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.