Grafická verzia

1. Nutričná spoločnosť s.r.o.

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 16959
IČO: 45723851
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo: Fándlyho 2139/14, 01001 Žilina, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: -
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Údaje nie sú k dispozicii.


Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Brimich Špačková Renáta, Ing. Tréner, fitnes a kulturistika bez zmluvy/registrácia/člen 31.12.1999
Brimich Róbert, PaedDr. Tréner, fitnes a kulturistika bez zmluvy/registrácia/člen 31.12.1999
Počet činností príslušných FO: 2 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 2

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.