Grafická verzia

"Slovenská asociácia freeridových lyžiarov"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 16976
IČO: 31811159
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Bernolákova 996/13, 03101 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: andy@jasnaadrenalin.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub iný šport () ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA bez zmluvy / registrácia / člen 26.9.2019

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Mažáryová Tea Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 9.1.2021
Tajboš Ján Amatérsky športovec, lyžovanie (voľný štýl lyžovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 18.11.2009
Počet činností príslušných FO: 2 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 2

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.