Grafická verzia

"Ski Academy Martinky"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 16977
IČO: 52783219
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Podjavorinskej 3333/24, 03861 Vrútky, Slovenská republika
Webové sídlo: https://www.facebook.com/skiacademymartinky/
Adresa elektronickej pošty: denismazgut@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub iný šport () ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA bez zmluvy / registrácia / člen 26.12.2019

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Thomková Tamarka Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 21.4.2021
Gottwaldová Sofia Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 21.4.2021
Gottwald Leonard Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 21.4.2021
Mažgút Denis Rastislav Inštruktor, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 29.12.2019
Mikuláš Matej Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 29.12.2019
Lilgová Sophia Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 29.12.2019
Wiszt Richard Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 27.11.2020
Siraň Matej Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 29.12.2019
Pučeková Janka Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 29.12.2019
Lilge Samuel Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 29.12.2019
Počet činností príslušných FO: 15 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 15

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.