Grafická verzia

"Ski Academy Martinky"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 16977
IČO: 52783219
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Podjavorinskej 3333/24, 03861 Vrútky, Slovenská republika
Webové sídlo: https://www.facebook.com/skiacademymartinky/
Adresa elektronickej pošty: denismazgut@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub iný šport () ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA bez zmluvy / registrácia / člen 26.12.2019

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Derzsi Tomáš Inštruktor, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 18.11.2020
Lilgová Sophia Christine Amatérsky športovec, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 29.12.2019
Siráňová Lucia Amatérsky športovec, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 8.12.2022
Lehotská Terézia Amatérsky športovec, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 8.12.2022
Marčeková Michaela Amatérsky športovec, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 6.2.2023
Soláriková Karolína Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 8.12.2022
Pučeková Zuzana Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 17.1.2023
Mišovic Michal Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 17.1.2023
Mišovicová Nina Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 17.1.2023
Horička Juraj Tréner, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 14.12.2021
Počet činností príslušných FO: 26 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 26

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.