Grafická verzia

4K Sport s. r. o.

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 17086
IČO: 53317815
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo: Laučekova 1, 811 04 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: mkollar@oravasnow.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Iná športová organizácia iný šport (Prevádzkovanie lyžiarskych kurzov) 19.12.2020

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Kollár Martin, Ing. Inštruktor, lyžovanie podnikanie 18.12.2020
KOLLÁROVÁ Sára Inštruktor, lyžovanie bez zmluvy/registrácia/člen 18.12.2020
Počet činností príslušných FO: 2 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 2

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Názov zmluvy Typ zmluvy Platnosť Účinnosť
Zmluva o sponzorstve v športe Zmluva o sponzorstve v športe 19.10.2022 19.10.2022
Počet záznamov: 1

Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.