Grafická verzia

"Turistický spolok Medveď (Športový klub)"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 17112
IČO: 50151614
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Viliam Pertl, Svätoplukova 2, 90201 Pezinok, Slovenská republika
Webové sídlo: www.james.sk
Adresa elektronickej pošty: vilkoolivko@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub športové lezenie Slovenský horolezecký spolok JAMES bez zmluvy / registrácia / člen 29.1.2016
Športový klub horolezectvo Slovenský horolezecký spolok JAMES bez zmluvy / registrácia / člen 29.1.2016

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Údaje nie sú k dispozicii.


Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.