Grafická verzia

"Pre budúcnosť športu, PBŠ Bratislava"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 17152
IČO: 42181291
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Hagarova 2544/5, 83152 Bratislava-Rača, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: rcar@gti.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub iný šport () ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA bez zmluvy / registrácia / člen 10.12.2020

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Juhás Šimon Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 7.1.2021
Cagala Adam Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 6.1.2021
Kráľ Félix Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 3.12.2020
KRÁĽOVÁ Stela Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 3.12.2020
Počet činností príslušných FO: 4 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 4

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.