Grafická verzia

"Považskobystrický basketbal"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 17153
IČO: 42278589
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Šebešťanová 255, 01701 Považská Bystrica, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: -
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub basketbal (basketbal) Slovenská basketbalová asociácia bez zmluvy / registrácia / člen 2.8.2021

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Rusnák Michal Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2023
Stráňovský Alexander Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2023
Turza Andrej Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2023
Dovalová Mária Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2023
Sláviková Patrícia Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2023
Deáková Zuzana Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2023
Dingová Valentína Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2023
Haljak Jakub Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2023
Kukučka Andrej Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2023
Lapuník Lukáš Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2023
Počet činností príslušných FO: 26 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 26

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Názov zmluvy Typ zmluvy Platnosť Účinnosť
Zmluva o sponzorstve v športe 1.2.2024
Zmluva o sponzorstve v športe 1.11.2023
Zmluva o sponzorstve v športe 2.11.2023
Zmluva o sponzorstve v športe 29.6.2023
Zmluva o sponzorstve v športe 29.3.2023
Zmluva o sponzorstve v športe 1.3.2023
Zmluva o sponzorstve v športe 1.2.2023
Počet záznamov: 7

Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.