Grafická verzia

Trenčiansky kolkársky klub

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 17249
IČO: 31823017
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Bavlnárska 2405/9D, 91105 Trenčín, Slovenská republika
Webové sídlo: https://kolkytrencin.webnode.sk/
Adresa elektronickej pošty: kolkaren.trencin@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK19 0900 0000 0000 4171 1116
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: SK19 0900 0000 0000 4171 1116
Účet na sponzorský príspevok: SK19 0900 0000 0000 4171 1116

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Údaje nie sú k dispozicii.


Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Údaje nie sú k dispozicii.


Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.