Grafická verzia

Základná škola Janka Francisciho Rimavského, Nábrežie Rimavy 457/19, Hnúšťa

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 17425
IČO: 35991755
Právna forma: Rozpočtová organizácia
Sídlo: Nábrežie Rimavy 457/19, Hnúšťa, Slovenská republika
Webové sídlo: zsnrhnusta@gmail.com
Adresa elektronickej pošty: stefanrebo@post.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub bedminton (bedminton) Slovenský zväz bedmintonu bez zmluvy / registrácia / člen 1.2.2018 31.1.2020

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Údaje nie sú k dispozicii.


Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.