Grafická verzia

Základná škola, M. R. Štefánika 910/51, Trebišov

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 17618
IČO: 35541113
Právna forma: Rozpočtová organizácia
Sídlo: M. R. Štefánika 910/51, Trebišov, Slovenská republika
Webové sídlo: riaditelka@zsmrstv.edu.sk
Adresa elektronickej pošty: riaditelka@zsmrstv.edu.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub atletika (atletika) Slovenský atletický zväz bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2021

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Stričko Matej Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Ledl Maximlián Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Košara Richard Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Semanková Laura Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Tejko Adam Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Schneider Šimon Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Jevošová Ema Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Rohaľ Jakub Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Palenčík Simon Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Janok Samuel Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Počet činností príslušných FO: 14 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 14

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.