Grafická verzia

Základná škola Jána Kupeckého, Kupeckého 74, Pezinok

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 17619
IČO: 36062171
Právna forma: Rozpočtová organizácia
Sídlo: Kupeckého 74, Pezinok, Slovenská republika
Webové sídlo: zskupeckeho@centrum.sk
Adresa elektronickej pošty: zskupeckeho@centrum.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub atletika (atletika) Slovenský atletický zväz bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2021

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Ďuračková Nina Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Mečár Oskar Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Jankovičová Ema Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Baka Samuel Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Baka Matej Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Bacušan Šimon Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Kováčová Patrícia Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Nováková Terezka Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Slamková Tamara Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Hlobeň Martin Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Počet činností príslušných FO: 52 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 52

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.