Grafická verzia

Základná škola Juraja Fándlyho, Ulica Fándlyho 763/7A, Sereď

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 17620
IČO: 37839918
Právna forma: Rozpočtová organizácia
Sídlo: Ulica Fándlyho 763/7A, Sereď, Slovenská republika
Webové sídlo: riaditel@zsjfsered.sk
Adresa elektronickej pošty: riaditel@zsjfsered.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub atletika (atletika) Slovenský atletický zväz bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2021

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Čochráčová Kristína Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Paldan Samuel Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Jančár Marián Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Grmanová Kristína Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Slováková Viktória Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Mališová Samantha Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Forgáč Damian Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Polláková Nela Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Korcová Barbora Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Skutilová Dominika Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Počet činností príslušných FO: 38 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 38

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.