Grafická verzia

Základná škola J. A. Komenského, Komenského 7, Revúca

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 17621
IČO: 37833847
Právna forma: Rozpočtová organizácia
Sídlo: Komenského 7, Revúca, Slovenská republika
Webové sídlo: skola@zskomre.sk
Adresa elektronickej pošty: vavrekovajana@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub atletika (atletika) Slovenský atletický zväz bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2021

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Sojáková Pavla Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Urcová Emma Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Vavreková Petra Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Tokárová Viktória Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Šeševičková Anna Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Šarkozyová Alexandra Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Pechová Miroslava Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Koperová Juliana Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Hiciarová Barbora Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Baraníková Natália Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Počet činností príslušných FO: 203 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 203

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.