Grafická verzia

Základná škola, Komenského 1962/8, Trebišov

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 17622
IČO: 35541075
Právna forma: Rozpočtová organizácia
Sídlo: Komenského 1962/8, Trebišov, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: skola@zskomtv.edu.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub atletika (atletika) Slovenský atletický zväz bez zmluvy / registrácia / člen 1.9.2023

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Olexová Erika Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Szathmáryová Žofia Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Egreši Dávid Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Dvorožňáková Hana Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Dvorožňáková Alžbeta Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Olexová Ema Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Hrtan Matej Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
SNÍŽIK Peter Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Boroš Šimon Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Horovčák Jakub Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Počet činností príslušných FO: 13 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 13

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.