Grafická verzia

Základná škola Ladislava Balleka, E. B. Lukáča 6, Šahy

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 17623
IČO: 37864530
Právna forma: Rozpočtová organizácia
Sídlo: E. B. Lukáča 6, Šahy, Slovenská republika
Webové sídlo: zs.lukaca.sahy@gmail.com
Adresa elektronickej pošty: zs.lukaca.sahy@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub atletika (atletika) Slovenský atletický zväz bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2021

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Dudoková Patrícia Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Bavlšíková Natália Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Mihalovičová Elisabeth Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Žilková Lívia Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Kulikov Konstantin Aleksejevič Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Koháry Timon Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Goral Michal Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Kulikova Natalia Alekseevna Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Seres Kevin Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Buda Timotej Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Počet činností príslušných FO: 31 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 31

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.