Grafická verzia

Združenie rodičov základnej školy v Zlatých Moravciach

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 17625
IČO: 37852698
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: ZŠ, Mojmírova 2, 95301 Zlaté Moravce, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: mojmirovazs@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub atletika (atletika) Slovenský atletický zväz bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2021

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Valachová Sofia Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Labai Marián Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Paulová Adela Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Šulcová Romana Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Štefanková Lea Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Karvay Jozef Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Uhrecký Miroslav Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Brezina Eduard Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Višňáková Lenka Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Šproch Juraj Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Počet činností príslušných FO: 26 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 26

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.