Grafická verzia

Základná škola s materskou školou, Školská 19, Sokolovce

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 17626
IČO: 37836803
Právna forma: Rozpočtová organizácia
Sídlo: Školská 19, Sokolovce, Slovenská republika
Webové sídlo: skolasokolovce@gmail.com
Adresa elektronickej pošty: skolasokolovce@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub atletika (atletika) Slovenský atletický zväz bez zmluvy / registrácia / člen 9.11.2022

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Kuchta Tobias Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2022
Sojková Rebeka Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2022
Žák Marko Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2022
Štipáková Dominika Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2022
Homola Marko Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2022
Gábriš Nikolas Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2022
Dóciová Karin Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2022
Dóci Adam Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2022
Barcíková Alexandra Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2022
Vidová Emma Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2022
Počet činností príslušných FO: 35 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 35

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.