Grafická verzia

Základná škola s materskou školou, Vývojová 228, Bratislava

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 17627
IČO: 31781845
Právna forma: Rozpočtová organizácia
Sídlo: Vývojová 228, Bratislava-Rusovce, Slovenská republika
Webové sídlo: zsrusovce@zsrusovce.sk
Adresa elektronickej pošty: zsrusovce@zsrusovce.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub atletika (atletika) Slovenský atletický zväz bez zmluvy / registrácia / člen 9.11.2022

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Samuel Kevin Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2022
STANČÍK Adam Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2022
Forgáčová Patrícia Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2022
Dobešová Nela Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2022
Valášek xavier Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2022
Strapcová Natália Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2022
Puhovichová Emma Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2022
Tóth Maroš Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2022
Kukan Tobiáš Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2022
Šulo Šimon Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2022
Počet činností príslušných FO: 42 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 42

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.