Grafická verzia

Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 17628
IČO: 35534699
Právna forma: Rozpočtová organizácia
Sídlo: Levočská 6, Stará Ľubovňa, Slovenská republika
Webové sídlo: zslevocskasl.edupage.org
Adresa elektronickej pošty: zslevocskasl@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub atletika (atletika) Slovenský atletický zväz bez zmluvy / registrácia / člen 9.11.2022

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Repka Matúš Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2022
Valigurský Ján Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2022
Kičurová Barbora Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2022
Knap Nikolas Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2022
Koberová Tatiana Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2022
Pompa Dávid Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2022
VOROBEĽ Daniel Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2022
SUMILAS Mathias Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2022
Kostúr Jakub Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Šprochová Natália Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Počet činností príslušných FO: 27 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 27

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.