Grafická verzia

Základná škola, Školská 10, Malá Ida

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 17629
IČO: 35544317
Právna forma: Rozpočtová organizácia
Sídlo: Školská 10, Malá Ida, Slovenská republika
Webové sídlo: riaditel.zsmida@gmail.com
Adresa elektronickej pošty: riaditel.zsmida@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub atletika (atletika) Slovenský atletický zväz bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2021

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Žiga Marko Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Petriľáková Emma Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Spišáková Bianca Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Mondryová Sabina Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Havaj Oliver Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Horváth Jozef Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Jesenský Martin Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Kondor Michael Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Demková Kristína Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Bokorová Barbora Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Počet činností príslušných FO: 151 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 151

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.