Grafická verzia

Základná škola s materskou školou sv. Cyrila a Metoda, Štúrova 3, Stará Ľubovňa

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 17630
IČO: 42088917
Právna forma: Nezisková organizácia
Sídlo: Štúrova 3, Stará Ľubovňa, Slovenská republika
Webové sídlo: zscmsl@slnet.sk
Adresa elektronickej pošty: riaditel@zscmsl.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub atletika (atletika) Slovenský atletický zväz bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2021

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Štellmachová Zuzana Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Štellmach Matej Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Smoleň Ján Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Rybovičová Štefánia Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Roman Marko Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Kupec Timothy Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Janíčková Miriam Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Jančišin Jakub Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Halgaš Samuel Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Štellmach Juraj Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Počet činností príslušných FO: 32 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 32

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.