Grafická verzia

Základná škola s materskou školou, SNP 239/15, Vlachovo

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 17631
IČO: 35546727
Právna forma: Rozpočtová organizácia
Sídlo: SNP 239/15, Vlachovo, Slovenská republika
Webové sídlo: zsvlachovo@centrum.sk
Adresa elektronickej pošty: zsvlachovo@centrum.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub atletika (atletika) Slovenský atletický zväz bez zmluvy / registrácia / člen 9.11.2022

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Tašani Samuel Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2022
Valtová Kristína Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2022
SLÁVIK Hugo Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2022
Gecelovský Martin Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2022
Heutschy Michal Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2022
Oláh Šimon Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2022
Banďošová Tara Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2022
Štefániková Dominika Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2022
Rokfaluši Filip Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2022
Guľaš Marek Emanuel Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2022
Počet činností príslušných FO: 37 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 37

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.