Grafická verzia

Základná škola s materskou školou, Hlavná 113/68, Terňa

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 17632
IČO: 37877003
Právna forma: Rozpočtová organizácia
Sídlo: Hlavná 113/68, Terňa, Slovenská republika
Webové sídlo: skola@zsterna.edu.sk
Adresa elektronickej pošty: peter.palko1@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub atletika (atletika) Slovenský atletický zväz bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2021

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Senderák Ondrej Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Bučko Michal Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Bučková Tatiana Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Koscelník Jakub Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Maník Maximilián Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Anderková Michaela Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Bartek Samuel Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Chanáth Ján Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Olejník Pavol Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Lisová Sára Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Počet činností príslušných FO: 32 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 32

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.