Grafická verzia

Základná škola s materskou školou, Hlavná 113/68, Terňa

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 17632
IČO: 37877003
Právna forma: Rozpočtová organizácia
Sídlo: Hlavná 113/68, Terňa, Slovenská republika
Webové sídlo: https://zsmsterna.edupage.org/
Adresa elektronickej pošty: peter.palko1@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub atletika (atletika) Slovenský atletický zväz bez zmluvy / registrácia / člen 9.11.2022

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Koscelník Jakub Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2022
Maník Maximilián Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2022
Anderková Michaela Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2022
Bartek Samuel Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2022
Chanáth Ján Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2022
Olejník Pavol Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2022
Miklošková Mária Elen Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2022
Molková Lucia Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2022
Olejníková Klára Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2022
Nižník Dávid Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2022
Počet činností príslušných FO: 59 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 59

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.