Grafická verzia

Základná škola, Bernolákova ulica 1061, Vranov nad Topľou

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 17633
IČO: 31305318
Právna forma: Rozpočtová organizácia
Sídlo: Bernolákova ulica 1061, Vranov nad Topľou, Slovenská republika
Webové sídlo: zsbernolakova@gmail.com
Adresa elektronickej pošty: zsbernolakova@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub atletika (atletika) Slovenský atletický zväz bez zmluvy / registrácia / člen 1.9.2023

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Jakubeková Simona Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Záhorák Viktor Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
David Sebastián Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Venceľ Štefan Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Hric Marek Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2022
Danišová Natália Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2022
Fil Matúš Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2022
Melegová Simona Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2022
Krištan Kristián Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2022
Švarbaliková Alexandra Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2022
Počet činností príslušných FO: 17 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 17

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.