Grafická verzia

"Atletický Klub VETERÁN Prešov"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 17639
IČO: 52982084
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Royova 6764/2, 08005 Prešov, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: john.k@post.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub atletika (atletika) Slovenský atletický zväz bez zmluvy / registrácia / člen 1.9.2023

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Kuzmiak Vladimír Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Šarossyová Jana Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Hudák Kvetoslav Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Troliga Ján Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Konkoľ František Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Horvath Peter Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Greš Dušan Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Jančíková Daniela Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Paulik Peter Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Koribsky Jaroslav Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Počet činností príslušných FO: 15 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 15

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.