Grafická verzia

10DTendy, s. r. o.

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 17665
IČO: 53155149
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo: Ústecko-Orlická 3300/25, 05801 Poprad, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: 10dtendysro@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Iná športová organizácia iný šport (organizácia športových podujatí, hokejové kempy, hokejové tréningy, konzultácia) 1.7.2021

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
SIDOR Dušan Tréner, ľadový hokej (ľadový hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 1.7.2021
Počet činností príslušných FO: 1 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 1

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.