Grafická verzia

Slovenská rope skippingová asociácia

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 17722
IČO: 31813283
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Junácka 2951/6, 83104 Bratislava-Nové Mesto, Slovenská republika
Webové sídlo: www.srsa.sk
Adresa elektronickej pošty: srsa@srsa.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
Kolčák Martin srsa@srsa.sk

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový zväz iný šport (rope skipping) 7.11.2014

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Kolčák Martin Funkcionár bez zmluvy/registrácia/člen 1.6.2019
Počet činností príslušných FO: 1 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 1

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.