Grafická verzia

Slovenská rope skippingová asociácia

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 17722
IČO: 31813283
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Junácka 2951/6, 83104 Bratislava-Nové Mesto, Slovenská republika
Webové sídlo: www.srsa.sk
Adresa elektronickej pošty: srsa@srsa.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
Kolčák Martin srsa@srsa.sk

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový zväz iný šport (rope skipping) 7.11.2014

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Hadová Věra Iný športový odborník, iný šport (rope skipping) dobrovoľník 15.9.2022
Bošková Katarína Športový rozhodca, iný šport (rope skipping) dobrovoľník 3.4.2022
Bošková Katarína Iný športový odborník, iný šport (rope skipping) dobrovoľník 15.9.2021
Bošková Katarína Amatérsky športovec, iný šport (rope skipping) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2015
Kolčák Martin Funkcionár bez zmluvy/registrácia/člen 1.6.2019
Počet činností príslušných FO: 5 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 3

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.