Grafická verzia

Združenie technických a športových činností Krasňany

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 17734
IČO: 42387647
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Okružná 176, 01303 Krasňany, Slovenská republika
Webové sídlo: www.ztsc.sk
Adresa elektronickej pošty: ztsckrasnany@ztsc.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK33 8330 0000 0029 0061 9211

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Kontrolór Email
Lilan Stanislav

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový zväz streľba (streľba z pušky) 22.5.2014
Športový zväz streľba (streľba z pištole) 22.5.2014
Iná športová organizácia iný šport (Športová streľba, ostatné športovo-výchovno-vzdelávacie súťaže, hry a činnosti) 22.5.2014

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Heizer Peter Amatérsky športovec, streľba (streľba z pištole) bez zmluvy/registrácia/člen 12.1.2024
Franek Martin Amatérsky športovec, streľba (streľba z pištole) bez zmluvy/registrácia/člen 30.4.2022
Pilát Vladimír Amatérsky športovec, streľba (streľba z pištole) bez zmluvy/registrácia/člen 1.4.2022
Hanus Milan Amatérsky športovec, streľba (streľba z pušky) bez zmluvy/registrácia/člen 11.2.2022
Paliesek Marcel Amatérsky športovec, streľba (streľba z brokovej zbrane) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2022
Tkáčik Juraj Amatérsky športovec, streľba (dynamická streľba) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2018
Očko Ivan Amatérsky športovec, streľba (streľba z pušky, dynamická streľba) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2015
Lilan Stanislav Amatérsky športovec, streľba (dynamická streľba) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2015
Zuzana Santorisová, MDDr. Amatérsky športovec, streľba (dynamická streľba) bez zmluvy/registrácia/člen 22.5.2014
Bosík Peter, Bc. Amatérsky športovec, streľba (streľba z brokovej zbrane, streľba z pištole, streľba z pušky, dynamická streľba) bez zmluvy/registrácia/člen 22.5.2014
Počet činností príslušných FO: 26 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 21

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Názov Šport Účasť/organizovanie Miesto konania, krajina Začiatok Ukončenie
Strelecký športový deň - 2. ročník streľba (streľba z brokovej zbrane, streľba z historických zbraní, streľba z pištole, streľba z pušky, Pištoľ 25 m, Pištoľ 50 m, Športová puška 3 pozície x 20, Štandardná malokalibrovka, dynamická streľba) Organizovanie aj účasť poľovná strelnica (Slovenská republika) 27.5.2023 28.5.2023
Strelecký športový deň streľba (dynamická streľba, streľba z brokovej zbrane, streľba z kuše, streľba z pištole, streľba z pušky, Pištoľ 25 m, Ľubovoľná malokalibrovka) Organizovanie aj účasť Poľovná strelnica (Slovenská republika) 1.5.2022 1.5.2022

Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Názov informácie Typ informácie Typ orgánu, ktorý publikuje Platnosť Účinnosť
STANOVY ŠPORTOVÉHO KLUBU Združenie technických a športových činností Krasňany najvyšší 22.5.2014 22.5.2014
členský príspevok/príspevok na športovú činnosť združenia je na rok 2022 stanovený - 15€ rozhodnutie najvyšší 1.1.2022 31.12.2022