Grafická verzia

Obecný stolnotenisový klub Ľubeľa

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 17739
IČO: 37812327
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: 91, 03214 Ľubeľa, Slovenská republika
Webové sídlo: www.sstz.sk
Adresa elektronickej pošty: neuvedene@sstz.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub stolný tenis (stolný tenis) Slovenský stolnotenisový zväz bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2010

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Hrnčiarová Linda Amatérsky športovec, stolný tenis (stolný tenis) zmluva o amatérskom vykonávaní športu 12.1.2024
Škvarka Maximilián Amatérsky športovec, stolný tenis (stolný tenis) zmluva o amatérskom vykonávaní športu 12.1.2024
Čoma Kamil Amatérsky športovec, stolný tenis (stolný tenis) zmluva o amatérskom vykonávaní športu 12.1.2024
Čoma Henrich Amatérsky športovec, stolný tenis (stolný tenis) zmluva o amatérskom vykonávaní športu 12.1.2024
Hrnčiar Michal Amatérsky športovec, stolný tenis (stolný tenis) zmluva o amatérskom vykonávaní športu 12.1.2024
Švec Timotej Amatérsky športovec, stolný tenis (stolný tenis) zmluva o amatérskom vykonávaní športu 21.2.2023
Štěch Lukáš Amatérsky športovec, stolný tenis (stolný tenis) zmluva o amatérskom vykonávaní športu 21.2.2023
Myslivec Matúš Amatérsky športovec, stolný tenis (stolný tenis) zmluva o amatérskom vykonávaní športu 21.2.2023
Hazucha Marek Amatérsky športovec, stolný tenis (stolný tenis) zmluva o amatérskom vykonávaní športu 21.2.2023
Feherpataky Nela Amatérsky športovec, stolný tenis (stolný tenis) zmluva o amatérskom vykonávaní športu 21.2.2023
Počet činností príslušných FO: 43 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 43

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.