Grafická verzia

"KLUB 58"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 17968
IČO: 50719050
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Hraničná 16150/24A, 82105 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Webové sídlo: www.klub58.sk
Adresa elektronickej pošty: klub58@klub58.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
Slezák Pavol pavolslezak1@gmail.com

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Iná športová organizácia iný šport (streľba) bez zmluvy / registrácia / člen 23.2.2017

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Tóthová Simona Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 18.5.2023
Potočan Pavol Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 23.2.2023
Matuška Peter Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 7.10.2021
Karaba Marián Amatérsky športovec, streľba (streľba z pušky) bez zmluvy/registrácia/člen 1.4.2022
Slávik Marek Amatérsky športovec, streľba (streľba z pušky) bez zmluvy/registrácia/člen 16.3.2022
Letovanec Ján Amatérsky športovec, streľba (streľba z pušky) bez zmluvy/registrácia/člen 15.3.2017
Vydra Juraj Funkcionár bez zmluvy/registrácia/člen 23.2.2017
Vydra Juraj Amatérsky športovec, streľba (streľba z pušky) bez zmluvy/registrácia/člen 23.2.2017
Grancová Daniela Amatérsky športovec, streľba (streľba z pušky) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2019
Senický Juraj Amatérsky športovec, streľba (streľba z pušky) bez zmluvy/registrácia/člen 1.6.2019
Počet činností príslušných FO: 25 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 22

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.