Grafická verzia

„Trenčín inline“

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 18056
IČO: 51192101
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Halalovka 2881/60, 91108 Trenčín, Slovenská republika
Webové sídlo: www.trencininline.sk
Adresa elektronickej pošty: trencininline@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Údaje nie sú k dispozicii.


Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Údaje nie sú k dispozicii.


Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.