Grafická verzia

"Art School Smižany"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 18091
IČO: 50101421
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Nám.M.Pajdušáka 2, 05311 Smižany, Slovenská republika
Webové sídlo: zussmizany.edupage.org
Adresa elektronickej pošty: javorik@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub tanečný šport (Akrobatický rokenrol) Slovenský zväz tanečných športov 16.4.2022

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Podracká Ela Amatérsky športovec, tanečný šport (akrobatický rokenrol) bez zmluvy/registrácia/člen 5.5.2023
BRANDOBUROVÁ Nela Amatérsky športovec, tanečný šport (Akrobatický rokenrol) bez zmluvy/registrácia/člen 15.4.2022
Urbanová Janka Amatérsky športovec, tanečný šport (Akrobatický rokenrol) bez zmluvy/registrácia/člen 15.4.2022
Rerková Viktória Amatérsky športovec, tanečný šport (Akrobatický rokenrol) bez zmluvy/registrácia/člen 15.4.2022
Bôžiková Sofia Amatérsky športovec, tanečný šport (Akrobatický rokenrol) bez zmluvy/registrácia/člen 15.4.2022
Kleinová Daniela Amatérsky športovec, tanečný šport (Akrobatický rokenrol) bez zmluvy/registrácia/člen 15.4.2022
Paračková Klára Amatérsky športovec, tanečný šport (Akrobatický rokenrol) bez zmluvy/registrácia/člen 15.4.2022
Grečková Dominika Amatérsky športovec, tanečný šport (Akrobatický rokenrol) bez zmluvy/registrácia/člen 15.4.2022
Novotná Lucia Amatérsky športovec, tanečný šport (Akrobatický rokenrol) bez zmluvy/registrácia/člen 15.4.2022
Maniaková Nina Amatérsky športovec, tanečný šport (Akrobatický rokenrol) bez zmluvy/registrácia/člen 15.4.2022
Počet činností príslušných FO: 21 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 21

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.