Grafická verzia

"OZ Rómska identita (Romaňi Identita)"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 18176
IČO: 42239303
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: K starej tehelni 7, 08001 Prešov, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: igorduzda@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: SK40 0900 0000 0051 8321 1937
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK40 0900 0000 0051 8321 1937
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK40 0900 0000 0051 8321 1937
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK40 0900 0000 0051 8321 1937

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Oblastný futbalový zväz v Prešove zmluva 28.12.2012

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Sebastián Balog Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 2.5.2023
Balog Martin Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 13.9.2022
Ferko Igor Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 13.9.2022
Bilý Karol Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 13.9.2022
Taragoš Erik Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 10.9.2022
Tuleja Kristián Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 4.9.2022
Miko Lukáš Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 13.8.2022
Sivák Patrik Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 12.8.2022
Bilý Dominik Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 12.8.2022
Mihala Michal Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 9.8.2022
Počet činností príslušných FO: 25 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 25

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.