Grafická verzia

"Hokejový klub UMB"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 18186
IČO: 50879391
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Trieda SNP 1696/62, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
Webové sídlo: www.umbhockey.sk
Adresa elektronickej pošty: info@umbhockey.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK12 0900 0000 0051 3456 4613
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK14 0900 0000 0051 3456 3995

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Údaje nie sú k dispozicii.


Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Sabo Vladimír Iný športový odborník, ľadový hokej (ľadový hokej) dobrovoľník 1.9.2022
Pivarčeková Nikola Iný športový odborník, ľadový hokej dobrovoľník 1.9.2022
Kobolková Hadasa, Mgr. Iný športový odborník, ľadový hokej dobrovoľník 1.9.2022
JANÍK Marek Tréner, ľadový hokej bez zmluvy/registrácia/člen 12.5.2017
Opáth Lukáš Funkcionár bez zmluvy/registrácia/člen 12.5.2017
KYSEĽ Milan Funkcionár bez zmluvy/registrácia/člen 12.5.2017
Počet činností príslušných FO: 6 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 6

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.