Grafická verzia

Vision Ski Club Žilina, o.z.

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 18199
IČO: 54679192
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Hodžova 196/1, 01001 Žilina, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: visionskiclub@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: SK64 7500 0000 0040 3072 5545
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub iný šport () bez zmluvy / registrácia / člen 15.6.2022
Športový klub iný šport () ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA bez zmluvy / registrácia / člen 15.6.2022

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Kolárik Andrej Inštruktor, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 10.4.2022
Garaj Marek Tréner, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.12.2016
Rybárová Rebeka Amatérsky športovec, lyžovanie (voľný štýl lyžovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.5.2022
Ďuriš Matúš Amatérsky športovec, lyžovanie (voľný štýl lyžovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.5.2022
Rybár Hugo Amatérsky športovec, lyžovanie (voľný štýl lyžovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.5.2022
Ďuriš Vladimír Amatérsky športovec, lyžovanie (voľný štýl lyžovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 15.6.2022
Garaj Marek Amatérsky športovec, lyžovanie (voľný štýl lyžovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 15.6.2022
Počet činností príslušných FO: 7 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 6

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.