Grafická verzia

1. in-line hokejový klub Káčeri Piešťany

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 18202
IČO: 52937933
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Hurbanova 4297/23, 92101 Piešťany, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: -
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub kolieskové korčuľovanie (inline hokej) 1. in-line hokejový klub Káčeri Piešťany bez zmluvy / registrácia / člen 25.5.2022
Športový klub kolieskové korčuľovanie (inline hokej) Zväz slovenského kolieskového korčuľovania bez zmluvy / registrácia / člen 25.4.2022

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
PETRÍK Viktor Amatérsky športovec, kolieskové korčuľovanie (inline hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 24.4.2023
BÍLY Alex Róbert Amatérsky športovec, kolieskové korčuľovanie (inline hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 18.7.2022
FERKODIČ Luca Amatérsky športovec, kolieskové korčuľovanie (inline hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 25.4.2022
ŠKRABÁK Kristian Amatérsky športovec, kolieskové korčuľovanie (inline hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 18.7.2022
SÝKORA Adam Amatérsky športovec, kolieskové korčuľovanie (inline hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 24.4.2022
KRÁL Timur Amatérsky športovec, kolieskové korčuľovanie (inline hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 25.4.2022
FERKODIČ Max Amatérsky športovec, kolieskové korčuľovanie (inline hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 25.4.2022
KLAPICA Andrej Amatérsky športovec, kolieskové korčuľovanie (inline hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 25.4.2022
KONČÍR Andrej Amatérsky športovec, kolieskové korčuľovanie (inline hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 26.4.2022
Kišš Dominik Amatérsky športovec, kolieskové korčuľovanie (inline hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 25.4.2022
Počet činností príslušných FO: 20 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 20

Činnosti príslušných právnických osôb

Názov športovej organizácie Typ právnickej osoby Šport/činnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
1. in-line hokejový klub Káčeri Piešťany Športový klub kolieskové korčuľovanie (inline hokej) bez zmluvy / registrácia / člen 25.5.2022
Počet činností príslušných PO: 1 Zobraziť všetky príslušné PO Počet príslušných PO: 1

Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.