Grafická verzia

"Športový klub stolného tenisu v Poltári"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 18279
IČO: 42002231
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Pionierska 109/28, 98701 Poltár, Slovenská republika
Webové sídlo: www.sstz.sk
Adresa elektronickej pošty: skstpoltar@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub stolný tenis (stolný tenis) Slovenský stolnotenisový zväz bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2010

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Molnár Alexander Amatérsky športovec, stolný tenis (stolný tenis) zmluva o amatérskom vykonávaní športu 25.8.2022
Vengrín Milan Amatérsky športovec, stolný tenis (stolný tenis) zmluva o amatérskom vykonávaní športu 25.8.2022
Vojtek Jaroslav Amatérsky športovec, stolný tenis (stolný tenis) zmluva o amatérskom vykonávaní športu 25.8.2022
Juríček Ján Amatérsky športovec, stolný tenis (stolný tenis) zmluva o amatérskom vykonávaní športu 5.10.2021
Fatara Lukáš Amatérsky športovec, stolný tenis (stolný tenis) zmluva o amatérskom vykonávaní športu 5.3.2020
Novák Max Amatérsky športovec, stolný tenis (stolný tenis) zmluva o amatérskom vykonávaní športu 5.3.2020
Macove Jakub Amatérsky športovec, stolný tenis (stolný tenis) zmluva o amatérskom vykonávaní športu 5.3.2020
LAŠÁK Adrian Amatérsky športovec, stolný tenis (stolný tenis) zmluva o amatérskom vykonávaní športu 5.3.2020
Badinka Milan Amatérsky športovec, stolný tenis (stolný tenis) zmluva o amatérskom vykonávaní športu 5.3.2020
Pál Gabriel Amatérsky športovec, stolný tenis (stolný tenis) zmluva o amatérskom vykonávaní športu 28.8.2020
Počet činností príslušných FO: 30 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 30

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.