Grafická verzia

"1. Dart club Brezno"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 18342
IČO: 31922759
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Nám. M.R.Štefánika 29, 97701 Brezno, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: -
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub šípky (šípky) Združenie šípkarských organizácií bez zmluvy / registrácia / člen 26.3.1998

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Piliarová Patrícia Amatérsky športovec, šípky (šípky) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2023
Chren Marek Amatérsky športovec, šípky (šípky) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2023
Szabadošová Vivien Amatérsky športovec, šípky (šípky) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2023
Babjaková Viktória Amatérsky športovec, šípky (šípky) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2022
Morava Radko Amatérsky športovec, šípky (šípky) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2023
Giertl Patrik Amatérsky športovec, šípky (šípky) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2022
Gibaľa Jozef Amatérsky športovec, šípky (šípky) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2022
Sivková Tatiana Amatérsky športovec, šípky (šípky) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2022
Jamnická Michaela Amatérsky športovec, šípky (šípky) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2023
Strieš Dušan Amatérsky športovec, šípky (šípky) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2021
Počet činností príslušných FO: 52 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 52

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.