Grafická verzia

Základná škola s materskou školou, SNP 121, Rozhanovce

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 18737
IČO: 51896133
Právna forma: Rozpočtová organizácia
Sídlo: SNP 121, Rozhanovce, Slovenská republika
Webové sídlo: www.zsrozhanovce.sk
Adresa elektronickej pošty: skola@zsrozhanovce.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub bedminton (bedminton) Slovenský zväz bedmintonu bez zmluvy / registrácia / člen 11.6.2008

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Blaho Jakub Amatérsky športovec, bedminton (bedminton) bez zmluvy/registrácia/člen 15.5.2023
Lovaši Tobias Amatérsky športovec, bedminton (bedminton) bez zmluvy/registrácia/člen 19.4.2023
Lengyelová Tamara Amatérsky športovec, bedminton (bedminton) bez zmluvy/registrácia/člen 19.4.2023
Barilič Peter Amatérsky športovec, bedminton (bedminton) bez zmluvy/registrácia/člen 19.4.2023
Pančišinová Nela Amatérsky športovec, bedminton (bedminton) bez zmluvy/registrácia/člen 19.4.2023
Fedor Ján Amatérsky športovec, bedminton (bedminton) bez zmluvy/registrácia/člen 19.4.2023
Rabada Filip Amatérsky športovec, bedminton (bedminton) bez zmluvy/registrácia/člen 19.4.2023
Tomasek David Amatérsky športovec, bedminton (bedminton) bez zmluvy/registrácia/člen 19.4.2023
Rabadová Bibiana Amatérsky športovec, bedminton (bedminton) bez zmluvy/registrácia/člen 19.4.2023
Barényiová Nelly Amatérsky športovec, bedminton (bedminton) bez zmluvy/registrácia/člen 19.4.2023
Počet činností príslušných FO: 10 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 10

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.