Grafická verzia

Sekcia štátnej starostlivosti o šport

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 188
IČO: 56498476
Právna forma: -
Sídlo: Hanulova 5/b, 84101 Bratislava, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: sport@statnas.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -


Športová činnosť

Údaje nie sú k dispozicii.


Príslušné fyzické osoby

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Dátum narodenia Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Gápa Miroslav, Bc. 23.10.1985 Tréner, iný šport (Kondičný) bez zmluvy/registrácia/člen 26.4.2018
Novotný Jozef, Bc. 11.8.1994 Tréner, plavecké športy (plávanie) bez zmluvy/registrácia/člen 26.4.2018
Dojčáková Miroslava 3.9.1992 Tréner, kulturistika a fitnes bez zmluvy/registrácia/člen 26.4.2018
Kubová Judita, Mgr. 12.5.1973 Inštruktor, iný šport (joga) bez zmluvy/registrácia/člen 26.4.2018
Harvančíková Mária, Ing., MBA 24.4.1975 Inštruktor, iný šport (Joga) bez zmluvy/registrácia/člen 26.4.2018
Kubica Beata 22.7.1973 Inštruktor, iný šport (joga) bez zmluvy/registrácia/člen 26.4.2018
Kubíčková Dominika, Mgr. 14.6.1991 Inštruktor, iný šport (Jumping) bez zmluvy/registrácia/člen 25.4.2018
Zatorsky Michal 3.5.1994 Tréner, box bez zmluvy/registrácia/člen 23.4.2018
Ščavnický Tomáš, Bc 7.2.1992 Tréner, kulturistika a fitnes (fitnes) bez zmluvy/registrácia/člen 23.4.2018
Harak Andrej 25.5.1981 Tréner, kulturistika a fitnes (fitnes) bez zmluvy/registrácia/člen 23.4.2018
Počet záznamov: 69 Zobraziť všetky

Príslušné právnické osoby

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.