Grafická verzia

Sekcia štátnej starostlivosti o šport

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 188
IČO: 56498476
Právna forma: -
Sídlo: Hanulova 5/b, 84101 Bratislava, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: sport@statnas.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -


Športová činnosť

Údaje nie sú k dispozicii.


Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Dátum narodenia Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Hajek Tomas 27.10.1982 Inštruktor, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 17.4.2019
Hájek Tomáš 27.10.1982 Tréner, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 17.4.2019
Bernátová Alena, Ing. 30.3.1971 Športový masér bez zmluvy/registrácia/člen 17.4.2019
Čulen Martin 21.8.1983 Športový masér bez zmluvy/registrácia/člen 17.4.2019
Benkő Vivien 19.12.1995 Inštruktor, tanečný šport bez zmluvy/registrácia/člen 17.4.2019
Bezáková Veronika 9.7.1987 Inštruktor, kulturistika a fitnes (fitnes) bez zmluvy/registrácia/člen 17.4.2019
Bezáková Veronika 9.7.1987 Inštruktor, kulturistika a fitnes (bodyfitnes) bez zmluvy/registrácia/člen 17.4.2019
Gejdos Miroslav 21.10.1974 Športový masér bez zmluvy/registrácia/člen 17.4.2019
Mišáková Jarmila, Mgr. 2.8.1969 Inštruktor, iný šport (Pilates) bez zmluvy/registrácia/člen 16.4.2019
Kapala Jozef 20.10.1985 Tréner, iný šport (Kondičný tréner) bez zmluvy/registrácia/člen 16.4.2019
Počet činností príslušných FO: 2 621 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 2 309

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.