Grafická verzia

Sekcia štátnej starostlivosti o šport

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 188
IČO: 56498476
Právna forma: -
Sídlo: Hanulova 5/b, 84101 Bratislava, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: sport@statnas.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -


Športová činnosť

Údaje nie sú k dispozicii.


Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Dátum narodenia Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Bitarová Žaneta 9.12.1974 Tréner, kulturistika a fitnes bez zmluvy/registrácia/člen 19.12.2018
Legerský Andrej, Ing. 20.9.1980 Tréner, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 19.12.2018
Fajčíková Lucia 18.8.1978 Inštruktor, iný šport (Power jóga) bez zmluvy/registrácia/člen 19.12.2018
Matej Kučerová Adela, Mgr. 27.5.1979 Inštruktor, iný šport (joga) bez zmluvy/registrácia/člen 19.12.2018
Gažo Matej, Mgr. 26.12.1990 Tréner, kulturistika a fitnes (fitnes) bez zmluvy/registrácia/člen 18.12.2018
Gažo Matej, Mgr. 26.12.1990 Tréner, kulturistika a fitnes (kulturistika) bez zmluvy/registrácia/člen 18.12.2018
Bitara Ján 19.6.1971 Športový masér bez zmluvy/registrácia/člen 18.12.2018
Novak Roman, Mgr 20.1.1974 Inštruktor, lyžovanie bez zmluvy/registrácia/člen 18.12.2018
Šebeková Andrea 20.9.1991 Tréner, kulturistika a fitnes (fitnes) bez zmluvy/registrácia/člen 18.12.2018
Duhackova Lubomira, Mgr. 14.8.1982 Inštruktor, iný šport (joga) bez zmluvy/registrácia/člen 17.12.2018
Počet činností príslušných FO: 2 141 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 1 947

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.