Grafická verzia

Sekcia štátnej starostlivosti o šport

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 188
IČO: 56498476
Právna forma: -
Sídlo: Hanulova 5/b, 84101 Bratislava, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: sport@statnas.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -


Športová činnosť

Údaje nie sú k dispozicii.


Príslušné fyzické osoby

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Dátum narodenia Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Hyben Martin 31.1.1986 Tréner, kulturistika a fitnes bez zmluvy/registrácia/člen 17.7.2018
Tankovičová Ivana, Mgr 28.11.1979 Inštruktor, iný šport (Telesná výchova a šport,špecializácia:regenerácia) bez zmluvy/registrácia/člen 17.7.2018
Hladký Michal 20.8.1993 Športový masér bez zmluvy/registrácia/člen 17.7.2018
Konrády Patrik 16.7.1994 Športový masér bez zmluvy/registrácia/člen 16.7.2018
Hrnčár Jozef, Ing. 11.4.1956 Športový masér bez zmluvy/registrácia/člen 16.7.2018
Ďurišová Veronika, Mgr. 11.5.1990 Tréner, iný šport (Kondičný tréner) bez zmluvy/registrácia/člen 16.7.2018
Hajtášova Lenka 27.1.1975 Športový masér bez zmluvy/registrácia/člen 16.7.2018
Kuchar Ján, Mgr. 6.8.1991 Tréner, iný šport () bez zmluvy/registrácia/člen 16.7.2018
Karlíková Martina, Mgr. 28.10.1989 Inštruktor, iný šport (Pilates) bez zmluvy/registrácia/člen 16.7.2018
Truong Thi Hai Van 9.4.1981 Športový masér bez zmluvy/registrácia/člen 13.7.2018
Počet záznamov: 1 625 Zobraziť všetky

Príslušné právnické osoby

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.