Grafická verzia

Sekcia štátnej starostlivosti o šport

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 188
IČO: 56498476
Právna forma: -
Sídlo: Hanulova 5/b, 84101 Bratislava, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: sport@statnas.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -


Športová činnosť

Údaje nie sú k dispozicii.


Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Dátum narodenia Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Krížová Terézia, Mgr. 12.8.1991 Inštruktor, iný šport (yoga) bez zmluvy/registrácia/člen 25.9.2018
Varga Martin 26.3.1976 Športový masér bez zmluvy/registrácia/člen 25.9.2018
Lojkovič Martin, Mgr. 1.10.1977 Tréner, kulturistika a fitnes (kulturistika) bez zmluvy/registrácia/člen 25.9.2018
Wagnerová Zuzana 7.11.1981 Tréner, kulturistika a fitnes (fitnes) bez zmluvy/registrácia/člen 25.9.2018
pisklakova daniela 3.12.1978 Športový masér bez zmluvy/registrácia/člen 25.9.2018
Podušelová Monika 4.4.1982 Športový masér bez zmluvy/registrácia/člen 25.9.2018
Koronsovac Dejan 18.7.1967 Tréner, basketbal (basketbal) bez zmluvy/registrácia/člen 25.9.2018
Brašeň Dárius 4.1.1986 Tréner, plavecké športy bez zmluvy/registrácia/člen 25.9.2018
Fabíni Diana 20.5.1988 Inštruktor, tanečný šport (tanečný šport) bez zmluvy/registrácia/člen 24.9.2018
Holecová Zuzana Šarlota 24.5.1975 Športový masér bez zmluvy/registrácia/člen 24.9.2018
Počet činností príslušných FO: 1 840 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 1 700

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.