Grafická verzia

Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves

Športová činnosť

Typ právnickej osoby: Športový klub
Šport: bedminton
Špecifikácia: bedminton
Príslušnosť k: Slovenský zväz bedmintonu
IČO: 30811546
ID zdrojovej evidencie: 228
Začiatok činnosti: 1.2.2018
Ukončenie činnosti: -


Úhrada členského

Údaje nie sú k dispozicii.