Grafická verzia

1. SC Malacky

Športová činnosť

Typ právnickej osoby: Športový klub
Šport: florbal
Špecifikácia: florbal
Príslušnosť k: Slovenský zväz florbalu
IČO: 31795421
ID zdrojovej evidencie: 32
Začiatok činnosti: 17.7.2010
Ukončenie činnosti: -


Úhrada členského

Údaje nie sú k dispozicii.