Grafická verzia

"ŠPORT HROU PREŠOV"

Športová činnosť

Typ právnickej osoby: Športový klub
Šport: atletika
Špecifikácia: atletika
Príslušnosť k: Slovenský atletický zväz
IČO: 36063835
ID zdrojovej evidencie: 5e46a621f8fd6c01007360e8
Začiatok činnosti: 1.9.2023
Ukončenie činnosti: -


Úhrada členského

Údaje nie sú k dispozicii.