Grafická verzia

"Outbreak"

Športová činnosť

Typ právnickej osoby: Športový klub
Šport: tanečný šport
Špecifikácia: akrobatický rokenrol
Príslušnosť k: Slovenský zväz tanečných športov
IČO: 00684767
ID zdrojovej evidencie: 172
Začiatok činnosti: 20.1.2021
Ukončenie činnosti: -


Úhrada členského

Údaje nie sú k dispozicii.